İstatistik

BANKA VE SİGORTA İSTATİSTİĞİ Banka ve Sigorta İstatistiği Dersi için örnek Yayınlar: örnek: TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YAPISININ CARİ DEĞER VE VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİSİ İşletmelerde bir avantaj olarak kur korelasyonlarının kullanımı Sigorta Firmalarının Sermaye Yapısı ile Karlılık Arasındaki ilişki  ARAÇ SATIŞLARI İLE SİGORTA PRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Sigorta Sektörünün Çok Boyutlu İlişki Devamı…