Halkla ilişkiler-vidiprakdeniz2-700x

Halkla ilişkiler ve tanıtım öğrencilerim tarafından ders kapsamında hazırladıkları,  kendi çektikleri videoları web sayfalarına yükleme üzerinde çalıştıkları bölümü burada bulabilirsiniz. Tıklayınız.

Kategoriler: Web Tasarımı